Γνωσιακή Βάση
cPanel και Secure Temp - Απαραίτητη ρύθμιση συμβατότητας
Στάλθηκε από Lancom Staff στις 23 August 2013 08:27 PM

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο τους χρήστες cPanel και μόνο στις σειρές vServer Standard, Premium ή Elastix.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το cPanel σας στην cloud υποδομή της Lancom, θα πρέπει να προβείτε σε μία ειδική αλλαγή στις ρυθμίσεις του. Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα αφορά στη λειτουργία του cPanel για ασφαλές mount του /tmp directrory με noexec option. Η ρύθμιση αυτή προκαλεί αποκλεισμό και δυσλειτουργία των VMware tools πάνω στο σύστημά σας, τα οποία επικοινωνούν συνεχώς με τον hypervisor της VMware, επηρεάζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία όλου του vServer σας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ονομάζεται από την cPanel "Secure Temp" (securetmp) και πρέπει να είναι απενεργοποιημένη για λόγους συμβατότητας.

Παρότι οι vServers που παραδίδονται με προεγκατεστημένο το cPanel από τη Lancom έχουν εξ' ορισμού απενεργοποιημένη τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εντούτοις θα πρέπει να ελέγξετε εάν όντως το cPanel σας επηρεάζεται από το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Για να ελέγξετε και εσείς για το αν ο vServer σας εμπίπτει στη κατηγορία αυτή, παρακαλούμε εκτελέστε την παρακάτω εντολή:

chkconfig securetmp --list

Αν το αποτέλεσμα της εντολής αυτής εμφανίζει την παρακάτω γραμμή εξόδου με τη σημείωση "on" στους αριθμούς 3, 4 και 5, δηλαδή:

securetmp 0:off 1:off 2:off 3:on 4:on 5:on 6:off

τότε το σύστημα σας εμπίπτει στην κατηγορία των συστημάτων που επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη τεχνική οδηγία και επομένως ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθήσετε τις παρακάτω τεχνικές οδηγίες για να απενεργοποιήσετε το Secure Temp.

Διαφορετικά, αν το αποτέλεσμα της εντολής είναι:

securetmp 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off

τότε ΔΕΝ απαιτείται καμία ενέργεια από πλευράς σας, μιας και το Secure Temp service δεν είναι ενεργοποιημένο, επομένως και ο vServer σας δεν επηρεάζεται από το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Πώς θα απενεργοποιήσετε το Secure Temp:

  1. Συνθεθείτε μέσω SSH στον vServer σας και εκτελέστε την εντολή chkconfig securetmp off
  2. Επανεκκινήστε τον vServer σας με την εντολή reboot ώστε να οριστικοποιήσετε τις αλλαγές

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εκτελέσουμε εμείς για λογαριασμό σας τις παραπάνω εντολές, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της Lancom.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη απενεργοποίηση της υπηρεσίας Secure Temp του cPanel, αναμένεται να φέρει τον vServer σας σε μειωμένη συνεργασία με τα προηγμένα χαρακτηριστικά του cloud της Lancom (π.χ. vBackup για Data Protection, Snapshotting, Hot Cloning κ.λπ.) και το σύστημα σας είναι πολύ πιθανό να καταστεί μη-λειτουργικό!

(0 ψήφοι)
Το άρθρο με βοήθησε
Το άρθρο δεν με βοήθησε

Σχόλια (0)
Δημοσιεύστε ένα νέο σχόλιο
 
 
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Σχόλια:
Επιβεβαίωση CAPTCHA 
 
Παρακαλούμε εισάγετε το κείμενο που βλέπετε στην εικόνα, μέσα στο παρακάτω πεδίο. Αυτό απαιτείται για να αποτρέπονται οι αυτοματοποιημένες υποβολές.