Ροή RSS
Γνωσιακή Βάση : Virtualmin
       
Το VIRTUALMIN είναι μία ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης πολλαπλών virtual hosts, όπως το _PLESK _και το _CPANEL_. Επιτρέπει τη δημιουργία και τη διαχείριση πολλαπλών domains πάνω στο ίδιο σύστημα, ρυθμίζοντας αυτόματα τον web server, τον DNS server, τις M...
Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστή ενός domain στο Virtualmin, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: * Επιλέξτε πάνω αριστερά την επιλογή VIRTUALMIN. * Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού πάνω αριστερά το σχετικό virtual domain _(virt...
Ο vServer σας, σας παραδίδεται εξ' ορισμού με λειτουργικούς DNS που δεν υπάρχει θεωρητικά κάποιος λόγος να τους αλλάξετε. Σε περίπτωση όμως που επιθυμείτε να αλλάξετε τους DNS που χρησιμοποιεί ο vServer σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: * Επι...
Το Virtualmin, εκτός από τον ROOT διαχειριστή του vServer, παρέχει τη δυνατότητα εισόδου και στους διαχειριστές των virtual domains που έχουν δημιουργηθεί στο σύστημα. Έτσι, είναι σε θέση να διαχειριστούν απευθείας τις ρυθμίσεις που τους αναλογούν και ...
Για να αποτρέψετε την SSH πρόσβαση των χρηστών ενός domain στον vServer σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: * Επιλέξτε πάνω αριστερά την επιλογή WEBMIN. * Στο μενού SERVERS επιλέξτε SSH SERVER. * Πατήστε δεξιά στο ACCESS CONTROL. * Στην επιλ...
Εφόσον έχετε δημιουργήσει το σχετικό virtual domain (virtual server όπως το ονομάζει το Virtualmin), θα έχει δημιουργηθεί και ο σχετικός χρήστης (διαχειριστής του domain) με τον κωδικό που δηλώσατε. Ο πιο εύκολος τρόπος για να ανεβάσετε αρχεία στο d...
Για να αλλάξετε τις ενεργές υπηρεσίες ενός virtual domain στο Virtualmin, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: * Επιλέξτε πάνω αριστερά την επιλογή VIRTUALMIN. * Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού πάνω αριστερά το σχετικό virtual domain _(virtual ser...
Ο vServer σας, παραδίδεται εξ' ορισμού με ένα _dummy hostname_, ένα προσωρινό και ανενεργό όνομα δηλαδή, καθώς αυτό απαιτείται από τις διαδικασίες εγκατάστασης. Για να αλλάξετε το hostname του vServer σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: * Επιλέ...
Εάν έχετε δημιουργήσει virtual domains (virtual servers, όπως ονομάζονται στο Virtualmin), τα αρχεία του κάθε domain βρίσκονται εξ' ορισμού στη διαδρομή: /HOME/_USERNAME_/ Όπου _username_ είναι ο χρήστης που έχετε δηλώσει ως διαχειριστή για το συ...
Για να εισέλθετε στη σελίδα διαχείρισης του Virtualmin, ανοίξτε από τον browser σας την παρακάτω διεύθυνση: HTTPS://_X.X.X.X_:10000 αντικαθιστώντας το X.X.X.X με το IP του vServer σας. Στην ερώτηση για εσφαλμένο πιστοποιητικό ασφάλειας που θα ...
Το Virtualmin παρέχει στους απλούς χρήστες τη δυνατότητα να εισέρχονται οι ίδιοι σε μία μικρή πλατφόρμα διαχείρισης, ώστε να βλέπουν τα emails τους αλλά και να αλλάζουν κάποιες βασικές ρυθμίσεις που τους αφορούν, όπως τον κωδικό τους. Φυσικά, αυτό το ε...
Το Webmin/Virtualmin, λειτουργεί έναν δικό του web server με το όνομα "miniserv" στην πόρτα 10000 - αν και μπορείτε να αλλάξετε αυτή την πόρτα στις ρυθμίσεις του. Για λόγους ασφάλειας, το Webmin/Virtualmin χρησιμοποιεί εξ' ορισμού SSL μέσω ενός self-si...