Ροή RSS
Γνωσιακή Βάση : Όροι χρήσης
       
Η χρήση των υποδομών και των δικτύων της Lancom, υπόκειται στην παρακάτω Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, η αθέτηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε άμεση αναστολή ή τερματισμό των υπηρεσιών του Πελάτη. Στους όρους αυτούς υπόκειται κάθε πελάτης, χρήστης ή συ...
1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ 1.1 Εταιρία ή Lancom: Η εταιρία LAN COMMUNICATIONS ΕΠΕ, με έδρα τη Βασιλέως Ηρακλείου 40, Θεσσαλονίκη 546 23. Η Lancom αναπτύσσει, λειτουργεί και συντηρεί υποδομές τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες διαδικτύου (internet), μέσω των οποίων παρέχει ...