Ροή RSS
Γνωσιακή Βάση : cPanel & WHM®
       
Το cPanel, εφόσον έχει προεγκατασταθεί στον vServer σας, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://:2087 Το cPanel για τη λειτουργία του, απαιτεί να ενεργοποιηθεί η σχετική άδεια χρήσης (license). Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις: 1) Να προμηθευτείτε α...
Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία του cPanel είναι: * 1 core (266 MHz) * 512 MB εγγυημένης RAM * 10 GB HDD Το cPanel υποστηρίζεται σε όλες τις σειρές των vServers της Lancom και μπορείτε να ζητήσετε την εγκατάστασή το...
Αποκτώντας έναν Cloud vServer με cPanel/WHM στη Lancom, μπορείτε να μετακινήσετε τα sites και domains από τον παλιό σας server προς τον νέο σας vServer, εύκολα και αυτοματοποιημένα μέσω του cPanel/WHM. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται και ...
_Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο τους χρήστες cPanel και μόνο στις σειρές vServer Standard, Premium ή Elastix._ Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το cPanel σας στην cloud υποδομή της Lancom, θα πρέπει να προβείτε σε μία ειδική αλλαγή στις ρ...
Για να προσθέσετε ένα νέο IP στο cPanel, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: * Να αιτηθείτε ένα νέο IP στο Τεχνικό Τμήμα [1] της Lancom [2]. * Αφού σας αποδοθεί το νέο σας IP και ενημερωθείτε με σχετικό email, πηγαίνετε στο CPANEL -> IP...