Ροή RSS
Νέα
Dec
14
Αύξηση τιμών προϊόντων SPLA Microsoft / Microsoft SPLA Price increase
Στάλθηκε από Lancom Staff στις 14 December 2018 10:40 AM

Κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης της Microsoft σας ενημερώνουμε πως από τις 1/1/2019 θα ισχύσουν οι παρακάτω αυξήσεις στα παρακάτω προϊόντα. Οι αυξήσεις αυτές θα εμφανιστούν στα τιμολόγια του Ιανουαρίου 2019 που θα παραλάβετε. Η Lancom ως επίσημος SPLA Partner δεν καθορίζει αυξήσεις ή μειώσεις τιμών προϊόντων απλά εφαρμόζει τις οριζόμενες πολιτικές της Microsoft. 

Microsoft announced significant increases in its product prices. These increases are automatically integrated into the products below from 1/1/2019 and they will appear in the January invoices you will receive from Lancom. Lancom as a reseller of these products is not involved in or determines any decision of increase the parent company's prices.

 

2019 SPLA price changes

Windows Remote Desktop Services SAL: 15%

Windows Server Standard Core 2Lic: 10%

Windows Server Datacenter Core 2Lic: 10%

 

SharePoint Server ALNG Std SAL: 10%

 

Lancom Sales Department 

sales@lancom.gr 


Διαβάστε περισσότερα »Jan
17

Από την 1/1/2018 η Plesk ανακοίνωσε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων της. Οι αυξήσεις αυτές ενσωματώθηκαν αυτοματοποιημένα στα προϊόντα που έχετε στην κατοχή σας και θα εμφανιστούν στις τιμολογήσεις του Ιανουαρίου που θα παραλάβετε από την Lancom. Η Lancom ως μεταπωλητής των προϊόντων αυτών, δεν εμπλέκεται ούτε καθορίζει οποιαδήποτε απόφαση αυξομείωσης των τιμών της μητρικής εταιρείας, τις οποίες μπορείτε να δείτε και στο https://www.plesk.com/pricing

Παρακάτω οι νέες μηνιαίες τιμές των προϊόντων της Plesk, όπως διαμορφώθηκαν από την 1/1/2018. Οι τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ 24%

From 1/1/2018, Plesk announced significant increases in its product prices. These increases are automatically integrated into the products you own and will appear in the January invoices you will receive from Lancom. Lancom as a reseller of these products is not involved in or determines any decision of increase the parent company's prices, which can be found at https://www.plesk.com/pricing

Below are the new monthly prices of Plesk products, as they were formed from 1/1/2018. Prices does not incude 24% VAT 

Plesk 12 Web Admin 10 domains FOR CLOUD SERVER 8,00 € 
Plesk 12 Web Admin Edition 10 Domains FOR DEDICATED SERVER 8,00 € 
Plesk 12 Web App 10 domains FOR CLOUD SERVER 8,00 €
Plesk 12 Web App 5 domains FOR CLOUD SERVER 8,00 € 
Plesk 12 Web Host Edition Unlimited Domains FOR DEDICATED SERVER 36,00 € 
Plesk 12 Web Host unlimited domains FOR CLOUD SERVER 20,00 € 
Plesk 12 Web Pro 30 domains FOR CLOUD SERVER 12,00 € 
Plesk 12 Web Pro Edition 30 Domains FOR DEDICATED SERVER 12,00 € 

 


Διαβάστε περισσότερα »Nov
6

Η θέση της Lancom σχετικά με τον κανονισμό GDPR

Η Lancom, είναι το πρώτο Data Center στη χώρα που έχει φροντίσει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές στην υποδομή της και στις λειτουργίες της ώστε να τηρεί στο 100% όλα τα απαιτούμενα του Κανονισμού.

Διαθέτει πιστοποιημένο Data Protection Officer και εντός του Νοεμβρίου 2017, προσθέτει στο ISO 27001:2013 την πιστοποίηση ISO 27017, παρέχοντας έτσι όλες τις υπηρεσίες της σε απόλυτη συμβατότητα με το GDPR.

Κατά συνέπεια, όλοι οι πελάτες που φιλοξενούνται στις υποδομές της Lancom, είναι διασφαλισμένοι έναντι του Κανονισμού στις υπηρεσίες Data Center, IaaS, PaaS, SaaS και Telco.

 

Υπηρεσία DPO As A Service

Με δεδομένη την εμπειρία μας ως Data Center και τις διαδικασίες συμμόρφωσης που ήδη έχουμε υλοποιήσει, μπορούμε να παρέχουμε στην επιχείρησή σας τις παρακάτω ολοκληρωμένες υπηρεσίες :

 • Διερεύνηση του επιπέδου συμμόρφωσης της επιχείρησης με τον GDPR, δημιουργώντας αναλυτικό αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων.
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων (Privacy Impact Assessment) αναφορικά με την προστασία των δεδομένων και εντοπισμός των σημαντικότερων κινδύνων 
 • Δημιουργία μέτρων αντιμετώπισης (GDPR Compliance Plan), με συνεχή υποστήριξη, έλεγχο και παροχή συμβουλευτικού έργου στην υλοποίησή τους
 • Δημιουργία και Ανάπτυξη συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων με σχεδιασμό και ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων πολιτικών και εφαρμογή διαδικασιών προστασίας 
 • Επιθεωρήσεις Εφαρμογής (GDPR Audit) 
 • Μελέτη και εφαρμογή διαδικασιών σχετικών με την μελλοντική πιστοποίηση του κανονισμού GDPR

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται σε ένα ενιαίο πακέτο με την μοναδική πολιτική μηνιαίας χρέωσης της Lancom. 

Για πληροφορίες και κλείσιμο συνάντησης επικοινωνήστε στο gdpr@lancom.gr ή με το εμπορικό τμήμα στο 214 100 1000.

 

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παρακάτω θα δείτε χρήσιμες πληροφορίες για τον Κανονισμό 2016/679 ή GDPR

Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή αλλιώς GDPR;

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου του 2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου του 2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, ενώ το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην ατζέντα της ανώτατης διοίκησης.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά;

Ο Κανονισμούς αφορά κάθε ιδιωτική και δημόσια επιχείρηση, καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, πελατών των πελατών τους, εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων. Ως εκ τούτου, o GDPR αφορά πρακτικά όλες τις επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα δεδομένα που τηρούν αφορούν Ευρωπαίους πολίτες.

Τι προβλέπεται πλέον για τις επιχειρήσεις και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν και τηρούν;

 • Θα πρέπει να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή συλλογή μόνο για συγκεκριμένο σκοπό και μόνο όσα είναι απαραίτητα για τον σκοπό αυτό.
 • Δεν θα πρέπει να τα υποβάλουν σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο μη συμβατό με το σκοπό.
 • Θα πρέπει να ορίσουν ελάχιστο χρονικό διάστημα αποθήκευσης και επικαιροποίησης  βάσει του σκοπού συλλογής τους.
 • Υποχρεούνται να λαμβάνουν αναλυτικά κατά περίπτωση την ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων για κάθε δεδομένο συλλογής.
 • Μπορούν να τα μεταφέρουν σε χώρες εκτός ΕΕ μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με αιτιολογημένο σκοπό
 • Μπορούν να δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες τους, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και μόνον εφόσον αυτοί αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον GDPR
 • Οφείλουν να αναπτύξουν ηλεκτρονικά εργαλεία για την έγκαιρη και δωρεάν ανταπόκριση σε αιτήματα φυσικών προσώπων για:

1.     Ανάκληση της συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου περί παροχής των προσωπικών δεδομένων του.

2.     Αιτήματος πρόσβασης στα δεδομένα του.

3.     Αιτήματος διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων.

4.     Αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας τους.

5.     Αιτήματος παράδοσης των δεδομένων του υποκειμένου συλλογής σε ηλεκτρονική μορφή.

6.     Αιτήματος για την μεταφορά των δεδομένων του υποκειμένου σε άλλο φορέα.

 

 • Οφείλουν να γνωστοποιούν κατάλληλα και έγκαιρα στα φυσικά πρόσωπα τα δικαιώματά τους
 • Υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους
 • Θα πρέπει να τηρούν σε αναλυτικό αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση των δεδομένων εντός 72 ωρών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως και στα φυσικά πρόσωπα με απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση
 • Θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι τηρούν όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού.

 

Για να ικανοποιήσουν όλα τα ανωτέρω οι επιχειρήσεις οφείλουν:

 • Να λαμβάνουν όλα τα  απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που περιλαμβάνονται σε διεθνή πρότυπα, σε κώδικες δεοντολογίας και σε συστάσεις αρμοδίων κοινοτικών και εθνικών οργάνων
 • Να δημιουργήσουν και επικαιροποιήσουν το μητρώο επεξεργασίας, που θα απεικονίζεται η ροή, οι αποδέκτες και το είδος των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται
 • Να διενεργήσουν μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων (Privacy Impact Assessment), με την οποία θα αξιολογούν τους κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζονται και θα ορίζουν την λήψη των απαραίτητων μέτρων περιορισμού των κινδύνων
 • Να αναπτύξουν πολιτικές και διαδικασίες προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων
 • Να ορίσουν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) ή να λάβουν υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων από εταιρεία που να διαθέτει πιστοποιημένο DPO.
 • Nα συμμορφώνονται με τους κώδικες δεοντολογίας και να διαθέτουν κάθε στοιχείο που να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή τους με τον Κανονισμό.

 Ποιες ποινές προβλέπονται;

Σε περίπτωση παράβασης ή μη τήρησης του Κανονισμού, προβλέπονται πρόστιμα που ανάλογα με το είδος και το μέγεθός των παραβάσεων ή της μη συμμόρφωσης, φθάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του παραβάτη.

Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες για τις επιχειρήσεις;

 • Η ακριβής γνώση για το ποια δεδομένα συλλέγουν και επεξεργάζονται σε κάθε φάση των δραστηριοτήτων τους, ποιοι εμπλέκονται και με ποια εργαλεία και διαδικασίες γίνεται η επεξεργασία
 • ο καθορισμός και διαχωρισμός των επιχειρησιακών αναγκών, ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες συγκαταθέσεις του υποκειμένου και να μη γίνεται πλεονάζουσα επεξεργασία
 • ο συστηματικός έλεγχος για την κάλυψη των απαιτήσεων του GDPR σε κάθε στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων
 • η αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, με αποτέλεσμα βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις και επιπτώσεις στην εταιρική φήμη
 • η παρουσίαση των σημαντικότερων κινδύνων και των τρόπων αντιμετώπισής τους στη Διοίκηση με πρακτικό τρόπο, ώστε να αποφασισθεί ένα ρεαλιστικό πλάνο και προϋπολογισμός συμμόρφωσης
 • η λήψη αποτελεσματικών και οικονομικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβιάσεων του GDPR, χωρίς να θίγονται οι επιχειρησιακές προτεραιότητες.

 


Διαβάστε περισσότερα »Jun
26
Νέα πλατφόρμα διαχείρισης Cloud VMware Panel
Στάλθηκε από Lancom Staff στις 26 June 2013 03:37 PM

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των υπηρεσιών μας, η διαχείριση των βασικών λειτουργιών των vServers Standard & Premium μπορεί να γίνεται πλέον μέσω του Cloud VMware Panel, το οποίο και έχει ξεκινήσει ως πιλοτική υπηρεσία από τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013.

Το νέο σύστημα διαχείρισης των vServers σας διατίθεται μέσω του Κέντρου Υποστήριξης της Lancom. Αφού κάνετε login στο Κέντρο Υποστήριξης, πατήστε στην επιλογή Cloud VMware Panel που θα εμφανιστεί. Αυτόματα θα μεταφερθείτε στο σύστημα διαχείρισης της VMware, στο οποίο θα πρέπει να πραγματοποιήσετε εκ νέου είσοδο.

Για να εμφανισθούν οι vServers σας, επιλέγετε vCenter > VMs and Templates > Virtual Machines. Επιλέγοντας τον ανάλογο vServer στη λίστα, εμφανίζονται όλες οι κύριες δυνατότητες διαχείρισης, όπως Power On, Power Off, Reset, Shutdown, καθώς και η λειτουργία Οut-οf-Βand κονσόλας (KVM) για χρήση του συστήματος σας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Με τον τρόπο αυτό αποκτάτε ουσιαστικά τη δυνατότητα άμεσης διαχείρισης των μηχανών σας οποτεδήποτε χρειαστεί, χωρίς καθυστερήσεις.

Για τα συμβάντα που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε και με το Τεχνικό Τμήμα της Lancom, χρησιμοποιώντας τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας (ticket, email, livechat, τηλεφωνική υποστήριξη).


Διαβάστε περισσότερα »Jun
19
vServer Basic - Νέα πλατφόρμα VPS
Στάλθηκε από Lancom Staff στις 19 June 2013 08:43 AM

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μετάβαση όλων των vServers της σειράς Basic στη νέα υποδομή Cloud VPS. Τα νέα Cloud VPS της Lancom, ενσωματώνουν μεταξύ άλλων και την τεχνολογία SSD power caching, που πρώτη η Lancom έφερε στην Ελλάδα, αυξάνοντας τις επιδόσεις των VPS σας μέχρι και 50% χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση στο κόστος τους!

Τα Cloud VPS της Lancom διατίθενται επίσης με νέα πλατφόρμα διαχείρισης, παρέχοντας πολύ περισσότερες λειτουργίες σε όλους τους κατόχους vServer Basic VPS. Συγκεκριμένα το νέο web panel διαχείρισης προσφέρει τις εξής δυνατότητες:

 • Ελληνικό περιβάλλον εργασίας
 • Διαχείριση πολλαπλών servers στον ίδιο λογαριασμό
 • Στατιστικά χρήσης bandwidth, σκληρού δίσκου, μνήμης, επεξεργαστή
 • Γραφήματα και στατιστικά
 • Δυνατότητα restart, boot, shutdown και power off των VPS
 • Σειριακή κονσόλα έκτακτης ανάγκης (KVM)
 • Πληροφορίες δικτύου
 • Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου
 • Δυνατότητα χρήσης ISO images
 • Δυνατότητα επανεγκατάστασης Linux
 • Αλλαγή hostname
 • Αλλαγή root password
 • Αλλαγή console password
 • Ορισμός reverse DNS (PTR records)
 • Αυτοματοποιημένα backups (σύντομα διαθέσιμο)
 • Διαχείριση backups (σύντομα διαθέσιμο)

Επίσης για όσους επιθυμούν να γίνουν συνεργάτες/μεταπωλητές των υπηρεσιών VPS της Lancom, παρέχεται ειδικό reseller web panel με πλήρεις δυνατότητες διαχείρισης! Ρωτήστε μας σήμερα.

Συγκεκριμένα στους μεταπωλητές παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

 • White labelling με τα στοιχεία της εταιρίας σας και το δικό σας logo!
 • Ελληνικό περιβάλλον εργασίας
 • Δημιουργία custom VPS ή πακέτων σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες
 • Στατιστικά χρήσης όλων των πελατών
 • Στατιστικά χρήσης των VPS
 • Είσοδος με στοιχεία πελάτη
 • Προσθήκη και διαγραφή IP διευθύνσεων
 • Διαχείριση ISO images
 • Δυνατότητα restart, boot, shutdown και power off
 • Απενεργοποίηση VPS
 • Διαγραφή VPS
 • Δημιουργία, διαγραφή και αλλαγή στοιχείων χρηστών
 • Διαχείριση templates
 • Αλλαγή κατόχου VPS server

Διαβάστε περισσότερα »