Ροή RSS
Νέα
Jan
17

Από την 1/1/2018 η Plesk ανακοίνωσε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων της. Οι αυξήσεις αυτές ενσωματώθηκαν αυτοματοποιημένα στα προϊόντα που έχετε στην κατοχή σας και θα εμφανιστούν στις τιμολογήσεις του Ιανουαρίου που θα παραλάβετε από την Lancom. Η Lancom ως μεταπωλητής των προϊόντων αυτών, δεν εμπλέκεται ούτε καθορίζει οποιαδήποτε απόφαση αυξομείωσης των τιμών της μητρικής εταιρείας, τις οποίες μπορείτε να δείτε και στο https://www.plesk.com/pricing

Παρακάτω οι νέες μηνιαίες τιμές των προϊόντων της Plesk, όπως διαμορφώθηκαν από την 1/1/2018. Οι τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ 24%

From 1/1/2018, Plesk announced significant increases in its product prices. These increases are automatically integrated into the products you own and will appear in the January invoices you will receive from Lancom. Lancom as a reseller of these products is not involved in or determines any decision of increase the parent company's prices, which can be found at https://www.plesk.com/pricing

Below are the new monthly prices of Plesk products, as they were formed from 1/1/2018. Prices does not incude 24% VAT 

Plesk 12 Web Admin 10 domains FOR CLOUD SERVER 8,00 € 
Plesk 12 Web Admin Edition 10 Domains FOR DEDICATED SERVER 8,00 € 
Plesk 12 Web App 10 domains FOR CLOUD SERVER 8,00 €
Plesk 12 Web App 5 domains FOR CLOUD SERVER 8,00 € 
Plesk 12 Web Host Edition Unlimited Domains FOR DEDICATED SERVER 36,00 € 
Plesk 12 Web Host unlimited domains FOR CLOUD SERVER 20,00 € 
Plesk 12 Web Pro 30 domains FOR CLOUD SERVER 12,00 € 
Plesk 12 Web Pro Edition 30 Domains FOR DEDICATED SERVER 12,00 € 

 


Σχόλια (0)
Δημοσιεύστε ένα νέο σχόλιο
 
 
Ονοματεπώνυμο:
Email:
Σχόλια:
Επιβεβαίωση CAPTCHA 
 
Παρακαλούμε εισάγετε το κείμενο που βλέπετε στην εικόνα, μέσα στο παρακάτω πεδίο. Αυτό απαιτείται για να αποτρέπονται οι αυτοματοποιημένες υποβολές.