Ροή RSS
Νέα
Dec
1
Ενημέρωση Αυξήσεων cPanel από 01/2022
Στάλθηκε από Lancom Staff στις 01 December 2021 12:02 PM

Ενημέρωση αύξησης τιμών στα προϊόντα cPanel / Update price increase for cPanel products

Αγαπητοί συνεργάτες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 1/1/2022 η cPanel ανακοίνωσε αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων της. Οι αυξήσεις αυτές ενσωματώθηκαν αυτοματοποιημένα στα προϊόντα που έχετε στην κατοχή σας και θα εμφανιστούν στις τιμολογήσεις του Ιανουαρίου που θα παραλάβετε από την Lancom. Η Lancom ως μεταπωλητής των προϊόντων αυτών, δεν εμπλέκεται ούτε καθορίζει οποιαδήποτε απόφαση αυξομείωσης των τιμών της μητρικής εταιρείας.

Παρακάτω οι νέες μηνιαίες τιμές των προϊόντων της cPanel, όπως διαμορφώθηκαν από την 1/1/2022. Οι τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ 24%

Dear partners, we would like to inform you that from 1/1/2022, cPanel announced increases in its product prices. These increases are automatically integrated into the products you own and will appear in the January invoices you will receive from Lancom. Lancom as a reseller of these products is not involved in or determines any decision of increase the parent company's prices.

Below are the new monthly prices of cPanel products, as they were formed from 1/1/2022. Prices does not include 24% VAT.